Impuls de la lectura

 

L’Institut Investigador Blanxart participa en el Pla Nacional "Impuls de la lectura: 100% lectors" presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolarització bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

 

 

Podeu conèixer més informació de l'Impuls de la lectura a la web de l'Xtec.