MATRÍCULA  ALUMNES 1r CFGS  2019/2020 DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES Del 18 al 23 de juliol

Documentació que cal aportar:

  • Còpia de la sol·licitud de preinscripció al nostre centre
  • Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne
  • 4 autoritzacions signades
  • Resguard dels pagaments

 

  • Original i fotocòpia del títol que dona accés als estudis

 

Les famílies que van fer la preinscripció en un altre centre o les que no van portar la següent documentació en el període de preinscripció hauran d’aportar també:

  • Còpia de la sol·licitud de preinscripció en primera opció
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne
  • Menors d’edat:

Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant ( pare, mare o tutor legal )

Original i fotocòpia del llibre de família o document que demostri filiació

           

Per a qualsevol aclariment truqueu a la secretaria del centre  937860866  de 9:30 a 13:30 h.

 

Documentació per a alumnes de menys de 18 anys:     

 

Full de dades personals
1b Full dades personals 1920.pdf
Documento Adobe Acrobat [128.4 KB]
Autorització de sortides
3Autoritzacions sortides.pdf
Documento Adobe Acrobat [487.1 KB]
Full de pagament
PagamentsCFGS.pdf
Documento Adobe Acrobat [538.4 KB]
Autorització d’ús d'imatges d’alumnes menors d'edat
Autorització d’ús d'imatges d’alumnes me[...]
Documento Adobe Acrobat [619.7 KB]
Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal del centre ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material
Autorització relativa als alumnes majors[...]
Documento Adobe Acrobat [577.8 KB]
Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat
Comunicació relativa als alumnes de més [...]
Documento Adobe Acrobat [542.1 KB]

Documentació per a alumnes de més de 18 anys:

Full de dades personals
1b Full dades personals 1920.pdf
Documento Adobe Acrobat [128.4 KB]
Autorització de sortides
3Autoritzacions sortides.pdf
Documento Adobe Acrobat [487.1 KB]
Full de pagament
PagamentsCFGS.pdf
Documento Adobe Acrobat [538.4 KB]
Autorització d’ús d'imatges d’alumnes majors d'edat.
Autorització d’ús d'imatges d’alumnes ma[...]
Documento Adobe Acrobat [628.6 KB]
Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal del centre ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal
Autorització relativa als alumnes majors[...]
Documento Adobe Acrobat [577.8 KB]
Comunicació relativa als alumnes majors d'edat i als professors i personal del centre ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula
Comunicació relativa als alumnes majors [...]
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]