MATRÍCULA BATXILLERAT 19/20

MATRÍCULA NOUS  ALUMNES DE  1r i 2n  BATXILLERAT  2019/2020

DEL 9 AL 15 DE JULIOL

( alumnes amb matèries pendents d’extraordinària  també heu de confirmar la plaça)MATRÍCULA extraordinàriade setembre del 6 al 10

 

Documentació que cal aportar:

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne 
 • Resguard rebut  de pagaments
 • Fitxa de dades personals emplenat
 • Full d’autoritzacions diverses emplenat i signat (segons l'edat)
 • Alumnes de nova incorporació a Batxillerat:Original i còpia resguard del títol d’ESO o d’altres estudis que doni accés
 • Alumnes que ja cursen Batxillerat: original i còpia últim butlletí de qualificacions

 

 

Les famílies que van fer la preinscripció en un altre centre hauran d’aportar la següent documentacióde preinscripció:

 • La Sol·licitud de preinscripció
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne
 • Original del DNI del sol·licitant ( per a menors de 18 anys pare , mare o tutor)
 • Original i fotocòpia del llibre de família (per a menors de 18 anys)
 • Original i fotocòpia de la TSI de l’alumne  

 

Documentació per a alumnes de menys de 18 anys:

 

Full de dades personals
Full_de_dadesapersonals(4).pdf
Documento Adobe Acrobat [169.2 KB]
Autorització d’ús d'imatges d’alumnes menors d'edat
Autorització d’ús d'imatges d’alumnes me[...]
Documento Adobe Acrobat [619.7 KB]
Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal del centre ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.
AUTORI~2.PDF
PDF Archivo [577.8 KB]
Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat
Comunicació relativa als alumnes de més [...]
Documento Adobe Acrobat [542.1 KB]
Rebut de pagaments
rebut pagaments batxi +Arts.pdf
Documento Adobe Acrobat [742.1 KB]
Autorització sortides
Autoritzacions sortides(1).pdf
Documento Adobe Acrobat [487.1 KB]

Documentació per a alumnes de més de 18 anys:

Full de dades personals
Full_de_dadesapersonals(4).pdf
Documento Adobe Acrobat [169.2 KB]
Autorització d’ús d'imatges d’alumnes majors d'edat.
Autorització d’ús d'imatges d’alumnes ma[...]
Documento Adobe Acrobat [628.6 KB]
Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal del centre ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.
AUTORI~2.PDF
PDF Archivo [577.8 KB]
Comunicació relativa als alumnes majors d'edat i als professors i personal del centre ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula
Comunicació relativa als alumnes majors [...]
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Rebut de pagaments
rebut pagaments batxi +Arts.pdf
Documento Adobe Acrobat [742.1 KB]
Autorització sortides
Autoritzacions sortides(1).pdf
Documento Adobe Acrobat [487.1 KB]