SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

 

CURS 2017-18

Full inscripció socialització
Full inscripció socialització.pdf
Documento Adobe Acrobat [60.4 KB]

 

1- La quota de socialització per al curs 2017-2018 és de 80 €/ nen. La quota de AMPA és de 20€ per família.

 

2- La reunió informativa es realitzarà el dia 22 de juny a les 19.00 h per a tots els pares d'alumnes.

 

3-Forma de pagament:

 

És necessari lliurar el full de compromís, (a la bústia de l’AMPA), amb el número de compte i l'autorització signada per realitzar el càrrec abans del dia 7 de Juliol.

 

S'especificarà si es realitza un únic càrrec en el mes de juliol o fraccionat.

 

El pagament fraccionat s'abonarà en tres vegades (juliol, setembre i desembre) en quotes de 40 €, 40 € i 20 €, els dies 10 del mes.

En cas de pèrdua , deteriorament  o no devolució de llibres es passarà un càrrec de 30 €/ llibre al mes de juliol.

 

4- Els llibres de lectura i Workbook d'activitats d'anglès, no entren en la socialització.

 

5- La devolució dels llibres es realitzarà dijous 15 i divendres 16 de juny, en horaris de 09.30 a 13.00 h. També es podran retornar el dia de lliurament de notes.

 

A- Per als alumnes que han de recuperar assignatures al setembre,

els llibres es recolliran l'1,4 i 5 de setembre.

 

B- Els alumnes que repeteixin curs han de retornar els llibres igualment i en les dates de devolució establertes.

 

6- Els lots de llibres seran lliurats en el dia de la presentació del curs, excepte en casos d'alumnes que no tenen assignació de grup.

 

7- No es lliuraran lots de llibres als alumnes que no hagin retornat els del curs anterior. Els alumnes que no retornin els llibres quedaran exclosos de la socialització.