Amb l'objectiu de millorar la salut dels adolescents la Generalitat de Catalunya, a través dels Centres d'Atenció Primària de Salut, els ofereix un servei de Consulta Oberta dins dels centres educatius de secundària, per a què els nois i noies  puguin assessorar-se sobre temes relacionats amb la salut. 

Volem apropar-nos a les necessitats dels adolescents i joves per:

  • FACILITAR-LOS informació amb professionals sanitaris. 
  • APROPAR els serveis de salut als centres docents i als adolescents.                 
  • AFAVORIR la confidencialitat i uns serveis realment a l'abast.
  • EDUCAR-LOS en com millorar la seva salut.
  • INFORMAR-LOS de les conductes de risc per a la salut.
  • FER MÉS EFECTIVA la detecció precoç i la intervenció.
  • REDUIR els factors de risc que afecten negativament la salut dels nois i noies.

La infermera del nostre IES es la Mercedes García que ve cada dimarts de 11 a 12,30h i fa una consulta de salut, on podeu anar per parlar de temes que tenen a veure amb la vostra salut tant física com mental ( conflictes amb els companys, amb la família, tristesa, pràctiques sexuals, informació sobre drogues, ….), les consultes son totalment confidencials.

 

Per altre banda també es treballa la promoció i l’educació per a la salut a l’aula fent tallers de Educació afectiva-sexual, autoestima, relaxació, programes de prevenció de drogodependències.