DESPRÉS DEL BATXILLERAT, QUÈ?

 

Quan acabis els estudis de  batxillerat rebràs el títol de batxillerat. Amb aquest es pot accedir a diversos estudis o al món laboral. 

 

En els següents enllaços podràs trobar les orientacions que necessites: