ORIENTACIÓ 4t ESO 

DATES DE PREINSCRIPCIÓ

 

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018

 

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 

2017-2018. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d’admissió 

d’alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

 

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 

 

 

  • Del 16 al 24 de maig, per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

 

  • Del 15 al 26 de maig, per als programes de formació i inserció.

 

  • Del 25 al 30 de maig, per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

 

  • Del 16 al 29 de maig, per als ensenyaments esportius (primer període).

 

  • Del 19 al 27 de juny, per als ensenyaments d'educació d'adults.

 

  • Del 3 al 7 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments.

 

  • De l'1 al 5 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.

 

  • Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer públics no més tard del 29 de març.