ORIENTACIÓ 4t ESO

Aquest curs s'acaba una etapa important de l’ ensenyament ja que és l’últim curs

de l ́ etapa obligatòria. A partir d’ara vosaltres , en funció dels vostres interessos 

professionals, seguireu l'itinerari formatiu que més us convingui per poder assolir 

l’ objectiu de dedicar-vos professionalment a allò que més s’ adeqüi a les vostres 

aptituds, capacitats, motivacions i situació personal. 

 

Dins el Pla d’ acció tutorial del centre, a 4t ESO, es treballaran continguts que us 

ajudin en aquest procés de presa de decisió sobre la vostra orientació acadèmica i 

professional.

 

Algunes d’ aquestes activitats es realitzen amb la col·laboració d’entitats 

municipals com PAME, FOMENT i Casa Baumann .Hem destacat amb negreta les 

activitats que impliquen a aquestes entitats i amb un (*) aquelles que es realitzen 

fora de l’ institut.

 

Us anticipem l’ ordre dels continguts, les activitats i les sortides que es 

realitzaran el llarg del curs:

 

Setembre-octubre

 • Dinàmiques de cohesió de grup.
 • Normes i disciplina.
 • Elecció de delegats.
 • Hàbits de planificació d’ estudi.
 • Tècniques d’ estudi.

 

Novembre i desembre, a l’ hora de tutoria es treballaran activitats que 

afavoreixin el teu autoconeixement:

 

 • Test de motivació cap els estudis.
 • Com et veus d’ aquí a 15 anys.
 • Els teus valors vitals.
 • Aprenem a prendre decisions.

 

Gener:

 

 • Itineraris del sistema educatiu.
 • Qüestionari d’ autoconeixement
 • Valoració individual d’ aquest qüestionari.

 

Febrer

 

 • Dinàmica de recursos. Per conèixer els recursos que ofereix la nostre ciutat i per quins aspectes els podem necessitar.

 

Març

 

 • * Jornada d’ orientació al Vapor universitari. Tindràs l’ ocasió de triar 3 de les possibles sortides acadèmiques que t’ interessin i els mateixos professors i alumnes que ho hagin cursat et faran l’ explicació adient amb el suport visual d’ un vídeo informatiu.

Abril

 

 • Tria el teu camí, exalumnes de l’ institut que estan cursant CFGM de diferents especialitats i alumnes de 2n de Batxillerat, vindran a explicar els principals continguts, les diferències i els avantatges d’ aquests estudis.

 • *Mostra d’ ensenyament. Un cop comences a tenir més clar que t’ agradaria estudiar el proper curs, els professionals de la Casa Baumann t’ indiquen de manera individual o en petit grup, els centres de Terrassa o de ciutats properes on ho pots estudiar.

Maig-juny

 

 • * Xerrada a FOMENT per conèixer el serveis i cursos que s’ ofereixen en aquest espai municipal. Cursos d’ orientació ocupacionall.  Treballarem l’entrevista de selecció .