Proves per completar l'ESO

30 de gener de 2023

 

Convocatòria 2023

 

S’han convocat les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’ESO l’any 2021 o 2022 per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. El centre on es realitzen aquestes proves sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a, és a dir, aquell on l’alumne/a va estar matriculat de 4t d’ESO per última vegada.

 

El calendari d’actuacions és el següent:

  • La sol·licitud per fer les proves s'ha de presentar entre el 30 de gener i el 13 de febrer de 2023 a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d'ESO per última vegada.
  • El centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses, que es poden consultar entre el 14 i el 20 de febrer de 2023. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d'aquestes llistes, del 21 al 24 de febrer, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.
  • El termini per fer les proves és de l'1 al 14 de març de 2023.
  • El dia de la prova, els alumnes han de portar l'original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

 

Més informació:

 

 

En els següents enllaços podeu consultar els continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries:

 

Continguts i criteris d'avaluació de les matèries

 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA.pdf
Documento Adobe Acrobat [779.7 KB]
MATEMÀTIQUES.pdf
Documento Adobe Acrobat [52.4 KB]
TECNOLOGIA.pdf
Documento Adobe Acrobat [41.9 KB]
CIÈNCIES SOCIALS.pdf
Documento Adobe Acrobat [369.8 KB]
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA.pdf
Documento Adobe Acrobat [66.5 KB]
CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFES[...]
Documento Adobe Acrobat [36.0 KB]
BIOLOGIA 3r ESO.pdf
Documento Adobe Acrobat [398.0 KB]
FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO.pdf
Documento Adobe Acrobat [80.9 KB]
EDUCACIÓ FÍSICA.pdf
Documento Adobe Acrobat [39.3 KB]
INFORMÀTICA 4t ESO.pdf
Documento Adobe Acrobat [36.0 KB]
CULTURA CLÀSSICA 3r.pdf
Documento Adobe Acrobat [50.7 KB]