Proves per completar l'ESO

31 de gener de 2021

 

Convocatòria 2021

 

S’han convocat les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’ESO l’any 2019 o 2020 per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. El centre on es realitzen aquestes proves sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a, és a dir, aquell on l’alumne/a va estar matriculat de 4t d’ESO per última vegada.

 

El calendari d’actuacions és el següent:

  • Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: Del 1 al 12 de febrer
  • Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos: 16 de febrer
  • Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos: 17, 18 i 19 de febrer
  • Realització de les proves: De l'1 al 12 de març de 2021 (el centre comunicarà a les persones inscrites la data de realització de les proves).

 

 

Imprès de sol·licitud d'inscripció a les proves per completar l'ESO:

 

Sol·licitud d'inscripció proves per com[...]
Documento Adobe Acrobat [561.4 KB]
 
 
Més informació:

 

 

En els següents enllaços podeu consultar els continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries:

 

Continguts i criteris d'avaluació de les matèries

 

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA.pdf
Documento Adobe Acrobat [779.7 KB]
MATEMÀTIQUES.pdf
Documento Adobe Acrobat [52.4 KB]
TECNOLOGIA.pdf
Documento Adobe Acrobat [41.9 KB]
CIÈNCIES SOCIALS.pdf
Documento Adobe Acrobat [369.8 KB]
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA.pdf
Documento Adobe Acrobat [66.5 KB]
CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFES[...]
Documento Adobe Acrobat [36.0 KB]
BIOLOGIA 3r ESO.pdf
Documento Adobe Acrobat [398.0 KB]
FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO.pdf
Documento Adobe Acrobat [80.9 KB]
EDUCACIÓ FÍSICA.pdf
Documento Adobe Acrobat [39.3 KB]
INFORMÀTICA 4t ESO.pdf
Documento Adobe Acrobat [36.0 KB]