CONTRACTACIÓ PERSONAL ÀMBIT SANITARI

26 de març de 2020

 

El Departament d’Educació, en aquests moments d’incertesa, ens ha fet arribar una proposta de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

 

Per aquesta raó, ens informen de la necessitat urgent de contractació de persones per a cobrir substitucions de professionals d’atenció personal en centres residencials i centres diürns per a la gent gran, a les persones amb discapacitat i a les persones amb malaltia mental.

 

Aquesta demanda va adreçada a l’alumnat major d’edat per ocupar llocs de treball on no estaran en contacte directe amb persones malaltes de COVID-19.

 

En concret, la necessitat de contractació va dirigida a l’alumnat dels cicles formatius següents:

 

  • CFGM Atenció a persones en situació de dependència
  • CFGM Cures auxiliars d’infermeria
  • CFGS Integració social

 

La possibilitat de contractació està oberta tant a l’alumnat titulat en alguna de les titulacions esmentades com alumnat en procés de formació atenent la Resolució TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l'àmbit de les residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

 

Les persones interessades poden omplir el formulari que trobaran al següent link.