PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGS 2019/20

Horari d’oficines:   Matins de 09,30 a 13,30 hores

                               

 

Dates de presentació de la sol·licitud:

 

 

Del 29 de maig al 5 de juny

 

                             

 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant  sol·licitud electrònica o  sol·licitud amb suport informàtic.

 

Les persones que no els sigui possible fer la sol·licitud electrònica, poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: no s'acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

 

 

Per poder fer la sol·licitud electrònica:

 

- cal disposar del número d'identificació de l'alumne/a

- cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat) o l'alumne/a (si és major d'edat) s'identifiqui mitjançant:

  • el servei d'identificació idCat Mòbil,
  • l'usuari GICAR (si es tracta de treballadors de la Generalitat de Catalunya), o
  • altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

 

 

Més informació:

 

Documentació que cal presentar

 

Calendari