PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT 19/20

Del 14 al 21 de maig

 

 

Aquest tràmit es pot fer mitjançant sol·licitud electrònica o sol·licitud amb suport informàtic.

 

 

Per poder fer la sol·licitud electrònica:

 

- cal disposar del número d’identificació de l’alumne/a

- cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat) o l’alumne/a (si és major d’edat) s’identifiqui mitjançant:

 

 

 

  • l’usuari  GICAR   (si es tracta de treballadors de la Generalitat de Catalunya), o

 

  • altres certificats digitals, com DNI electrònic o certificat CATCert.

 

Les persones que no els sigui possible fer la sol·licitud electrònica, poden utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic: no s’acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

 

 

El formulari de sol·licitud amb suport informàtic i la documentació que no s’hagi pogut validar electrònicament s’ha de presentar en el centre demanat en primer lloc, dintre del termini de preinscripció.

 

Sols per al Batxillerat d’Arts es considera que  l’àrea d’influència és tot el Vallés Occidental.

 

 

Horari d’oficines: Matins de 09,30 a 13 hores

                              Tardes, de dilluns a dijous, de 16 a 18 hores