PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CFGM

Horari d’oficines: Matins de 09,30 a 13 hores
                            Tardes, de dilluns a dijous, de 16 a 18 hores

Horari d'estiu (de  l'1 de juny al 25 de juliol i de l'1 al 15 de setembre )

                                           De dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h

 

Dates de presentació de la sol·licitud de preinscripció:

 

                                          del 14 al 24 de maig

 

Documentació que cal presentar:

 

 • Sol·licitud de preinscripció: Us demanem que empleneu la sol·licitud per internet (cal fer click a "per internet" i posteriorment a "ves-hi"). Al finalitzar envieu les dades i us podreu descarregar un PDF que cal imprimir, signar i portar al centre demanat en primera opció amb la resta de la documentació.
 • Document del centre d’origen on consti el número d’identificació de l’alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a.
 • En alumnes menors d’edat:
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor/a legal.
  • Original i fotocòpia del llibre de família(pàg.de pares i alumne/a) o qualsevol altre document relatiu a la filiació.
 • Per presentar la preinscripció necessitareu obligatòriament informar una adreça de correu electrònic.
 • Documentació acreditativa d’accés:Original i fotocòpia del certificat amb la qualificació mitjana per accedir al cicle:

 

 • Alumnes amb ESO acabada, certificat de qualificació mitjana d’ ESO.
 • Alumnes que estan cursant ESO, certificat de qualificació mitjana dels tres primers cursos.
 • Alumnes que accedeixen per la prova d’accés: certificat de qualificació de la prova. En el cas que la prova d'accés s'hagi superat a Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar certificat de superació. La qualificació s'obtindrà directament del Departament d'Ensenyament.
 • Altres titulacions que donin accés: certificat de qualificacions.

 

 

Dates de matrícula: del 4 al 11 de juliol