Matèries optatives de 3r d'ESO

Els alumnes que cursen 3r d'ESO poden triar una de les optatives anuals següents:

- Francès

- Cultura clàssica

- Emprenedoria

 

O bé poden triar dues de les matèries quadrimestrals de la relació següent:

- Aprenem a conviure

- Esports alternatius

- Hort

- Les mates i tu

- Manteniment i jardineria