ESO: Educació Secundària Obligatòria

L'ESO és el període del sistema educatiu que es correspon amb l'educació secundària des de la implantació de la LOGSE al maig de 2006, encara que aquest sistema funcionava amb les anteriors lleis des de 1997. Comprèn 4 cursos, que abasten des dels 12 als 16 anys. És la continuació de l'educació primària i l'última etapa de l'educació obligatòria. 

 

El títol de l'ESO permet accedir al Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà. Els alumnes que no la superen poden accedir als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).