CONVALIDACIONS DE CICLES

 

Convalidacions de mòduls professionals

i/o unitats formatives als cicles formatius:

 

La sol·licitud es pot presentar a la secretaria del centre del 1 al 31 d’octubre, signada pel tutor/a i acompanyada de la documentació corresponent.

 

 

Sol·licitud convalidacions DAS
IMPRES SOL·LICITUD CONVALIDACIONS CFGS D[...]
Documento Adobe Acrobat [181.8 KB]
Sol·licitud convalidacions CAI
IMPRES SOL·LICITUD CONVALIDACIONS CFGM C[...]
Documento Adobe Acrobat [183.4 KB]

 

Taules de convalidacions oficials de cicles formatius

 

 

Taules oficials de convalidacions establertes per cada un dels cicles formatius:

Taula de convalidacions CAI
TaulaConvalidacionsCAI.pdf
Documento Adobe Acrobat [31.7 KB]
Taula de convalidacions DAS
TaulaConvalidacionsDAS.pdf
Documento Adobe Acrobat [32.9 KB]

 

A les files hi ha els cicles de procedència, i a les columnes, els crèdits o mòduls que poden convalidar. Si no trobeu el vostre cicle, busqueu les files on hi consta: “qualsevol Tècnic o Tècnic superior ….” (els punts suspensius indiquen que hi ha diverses opcions).

 

La llegenda de les taules és:

 

  • C:  convalidació directa per part de la direcció del centre. Es qualifica amb un 5 si és per un cicle LOE . Si es tracta d’un cicle LOGSE la convalidació no es té en compte en el càlcul de la nota mitjana del cicle.
  • R: convalidació directa per part de la direcció del centre, en la que es traspassa la qualificació obtinguda anteriorment.
  • D: convalidació singular per part de la Direcció general de formació professional del Departament d’Ensenyament. Es qualifica amb un 5 si és per un cicle LOE . Si es tracta d’un cicle LOGSE la convalidació no es té en compte en el càlcul de la nota mitjana del cicle. 
  • NC:  si es demana, es denegarà per part de la direcció del centre. No cal tramitar-la.
  • ND: si es demana, es denegarà per part de la direcció general de Formació professional del Departament d’Ensenyament. No cal tramitar-la.