CICLES FORMATIUS DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITÀRIA

CFGM Cures auxiliars d'infermeria

 

 

 

Continguts

 

Crèdit 1: operacions administratives i documentació sanitària. 
Crèdit 2: l'ésser humà davant la malaltia. 
Crèdit 3: benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment. 
Crèdit 4: cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà. 
Crèdit 5: primers auxilis. 
Crèdit 6: higiene del medi hospitalari i neteja de material. 
Crèdit 7: recolzament psicològic al pacient/client. 
Crèdit 8: educació per a la salut. 
Crèdit 9: tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica. 
Crèdit 10: relacions en l'equip de treball. 
Crèdit 11 : formació i orientació laboral. 
Crèdit 12: formació en centres de treball. 
Crèdit 13: síntesi. 

 

 

CFGS Documentació i administració sanitàries

 

Continguts

 

Mòduls:

Gestió de Pacients (99 hores)

Terminologia Clínica i Patologia (132 hores)

Extracció de Diagnòstics i Procediments (198 hores)

Arxius i Documentació Sanitaris (132 hores)

Sistemes d'Informació i Classificació Sanitaris (132 hores)

Ofimàtica i Processament de la Informació (132 hores)

Codificació Sanitària (165 hores)

Atenció Psicosocial al Pacient-Usuari (66 hores)

Validació i Explotació de Dades (165 hores)

Gestió Administrativa Sanitària (99 hores)

Formació i Orientació Laboral (99 hores)

Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

Anglès (99 hores)

Projecte de Documentació i Administració Sanitàries (66 hores)

Formació en Centres de Treball (350 hores)

 

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

 

 

 

Convalidacions de cicles

 

Podeu veure tota la informació aquí.