CICLES FORMATIUS DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL SANITÀRIA

 

CFGM Cures auxiliars d'infermeria

CFGS Documentació i administració sanitàries

 

 

Continguts

 

Mòduls:

Gestió de Pacients (99 hores)

Terminologia Clínica i Patologia (132 hores)

Extracció de Diagnòstics i Procediments (198 hores)

Arxius i Documentació Sanitaris (132 hores)

Sistemes d'Informació i Classificació Sanitaris (132 hores)

Ofimàtica i Processament de la Informació (132 hores)

Codificació Sanitària (165 hores)

Atenció Psicosocial al Pacient-Usuari (66 hores)

Validació i Explotació de Dades (165 hores)

Gestió Administrativa Sanitària (99 hores)

Formació i Orientació Laboral (99 hores)

Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)

Anglès (99 hores)

Projecte de Documentació i Administració Sanitàries (66 hores)

Formació en Centres de Treball (350 hores)

 

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

 

 

Horari marc

 

L'horari marc dels cicles formatius és en règim de tarda, de 15.30h a 21.30h.

 

 

 

CONVALIDACIONS DE CRÈDITS I MÒDULS

 

Podeu veure tota la informació aquí.