Batxillerat Nocturn

 

El batxillerat nocturn és una bona opció per a tots aquells que vulgueu anar avançant en la vostra formació postobligatòria i necesiteu disposar del matí lliure per treballar. O també si ja sou majors de 18 anys, i preferiu realitzar aquesta formació en aquesta modalitat horària.

 

L'horari és de les 17.30h fins a les 21.30h, de dilluns a divendres.

 

Des de 1969 centenars d'estudiants de Terrassa i comarca han cursat els seus estudis al Blanxart, un institut compromès des dels seus inicis amb la igualtat d'oportunitats.

 

La voluntat dels alumnes per estudiar i treballar alhora facilita la feina dels professors, que no renuncien a la qualitat: els nostres alumnes de nocturn arriben a la Selectivitat amb les màximes garanties.

 

Després d'una jornada laboral que de vegades arriba a les vuit hores, l'alumne de nocturn necessita orientacions clares per no dispersar-se i estudiar seguint un guió. Aquesta és la nostra especialitat: tenim professors amb més de vint anys d'experiència al nocturn que coneixen el perfil d'aquest alumne i escolten la seva problemàtica particular.

 

Centenars d'estudiants han vist fet realitat el seu somni gràcies al nocturn del Blanxart, els ha facilitat l'accés als estudis que desitjaven i ha canviat el seu horitzó laboral i personal.

*El número indica la fila (matèria) i la lletra el curs (1r/2n)

 

Aquí podeu veure les experiències d'antics alumnes del Batxillerat nocturn.