MATÈRIES COMUNES DE BATXILLERAT

1r BATXILLERAT

 

- Llengua catalana i literatura

 

- Llengua castellana i literatura

 

- Llengua estrangera (anglès)

 

- Educació física

 

- Filosofia i ciutadania

 

- Ciències per al món contemporani

 

- Tutoria

 

 

2n BATXILLERAT

 

- Llengua catalana i literatura

 

- Llengua castellana i literatura

 

- Llengua estrangera (anglès)

 

- Història de la filosofia

 

- Història

 

- Treball de recerca

 

- Tutoria