MATÈRIES DE MODALITAT DEL BATXILLERAT HUMANÍSTIC-SOCIAL