BATXILLERAT DIÜRN

 

 

El Batxillerat és l'etapa del sistema educatiu que s'inicia en acabar l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). És una etapa no obligatòria destinada en principi a alumnes d'entre 16 i 18 anys. Consta de dos cursos acadèmics, 1r i 2n de Batxillerat.

 

L'alumne pot triar entre diferents modalitats. La modalitat escollida determinarà la via a seguir a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). 

 

Facilita l'accés a la universitat o a cicles formatius de grau superior i també permet la incorporació directa al món laboral. Els alumnes que hagin cursat aquests estudis satisfactòriament rebran el títol de Batxillerat.

 

Totes les modalitats tenen les mateixes matèries comunes.

 

Les modalitats que es poden escollir són tres:

  •   Artístic
  •   Ciències i Tecnologia
  •   Humanitats i Ciències Socials