AVÍS LEGAL

En compliment de l'artícle 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

 

Denominació social:

Institut Investigador Blanxart

 

Número de identificació fiscal:

Q5855844F

 

Domicili social:

Granada, 3

08226 Terrassa

 

Adreça electrònica:

a8030340@xtec.cat

 

Telèfon:

93 786 08 66

 

 

Aquesta web ha estat creada per l'Institut Investigador Blanxart amb caràcter informatiu i per ús personal dels seus usuaris. A través d'aquest Avís legal, es preten regular l'accès i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels seus usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre l'Institut Investigador Blanxart i l'usuari.