TALLERS DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU EN HORARI EXTRAESCOLAR

Aquesta actuació forma part del“PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y REFUERZO PARA EL AVANCE Y APOYO EN EDUCACIÓN “ del Ministeri d’Educació i Formació Professional i està cofinançat pel “PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I EDUCACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU 2014-2020”

 

 

Què són els Tallers d’Estudi Assistit?

 

Els tallers d’estudi assistit són un reforç a l’estudi cofinançats pel Fons Social Europeu i que té com a objectiu principal reduir el fracàs escolar i l’abandonament prematur.

 

Altres objectius específics del programa són:

  • Acompanyar l'alumnat en la realització de les tasques escolars i l'adquisició de les competències bàsiques.
  • Augmentar les expectatives de l’alumnat en els estudis.
  • Promoure tècniques d'estudi i adquirir autonomia personal.
  • Acompanyar l'alumnat als espais del territori considerats com a recursos d'aprenentatge per incentivar el seu ús: biblioteques, ludoteques, espais culturals, espais esportius ...

Quin tipus de treball es fa?

 

Aquests tallers tindran una durada de 70 hores (2 hores setmanals), cada dilluns i dimecres.

 

Es treballa en petits grups i s’atén  de manera individual a tots els participants. És important que la família i l’escola treballin conjuntament per poder arribar a obtenir resultats.

 

 

 

 

 

Enllaç a La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea:

 

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langid=es

 

​Enllaç a La Unidad Administradora del FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social): 

 

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html