Departament de Tecnologia

El departament de tecnologia de l'Institut Investigador Blanxart disposa de dues aules de tecnologia i dues aules d'informàtica.

Aula de tecnologia

Aquí hi ha una petita mostra dels diferents treballs i projectes que els nostres alumnes realitzen al llarg del curs.