L'HORT DE L'INSTITUT

 

            Es tracta d'un hort ecològic treballat pels alumnes de l'optativa d'Hort de 3r d'ESO. Al ser ecològic, no utilitzem cap tipus de producte químic ni per adobar ni per combatre malalties i plagues. Utilitzem adob provinent d'un compostador natural i de fems de cavall principalment. 

            A l'hort, on hi cultivem productes de temporada (verdures, tubercles, hortalisses, plantes aromàtiques,...), els alumnes aprenen els diferents processos, des de la preparació del sòl i la sembra fins a la recollida dels fruits, així com les eines emprades i les diverses feines que s'hi realitzen al llarg de l'any (adobar, cavar, sembrar, fer planter, fer herba, podar, rampinar,...)

            A més de l'hort, també tenim una zona de bosc mediterrani on hi ha diverses espècies vegetals típiques de la nostra zona mediterrània, com són les cireres d'arboç, les oliveres, els pins, el boix grèvol o les alzines; algunes d'aquestes són espècies protegides.

            Aquesta optativa té l'objectiu d'apropar i donar a conèixer als alumnes les tasques del pagès, a fi que prenguin consciència de la importància del conreu de  la terra i del respecte d'entorns naturals. La matèria treballa continguts transversals com l'educació per la salut (nutrició, agricultura ecològica,...), educació ambiental (ús d'adobs orgànics, respecte per la naturalesa, pels éssers vius,...) i educació pel consum (ús racional i moderat, productes de temporada,...). A l'hort aprenem a respectar, a compartir, a esforçar-nos. És a base de mans brutes, suor i petjades que obtenim els fruits de la natura que posteriorment podrem degustar al plat.