ACTIVITATS DE CENTRE PER DEPARTAMENTS

CATALÀ

CASTELLÀ

CIÈNCIES NATURALS

FÍSICA I QUÍMICA

EDUCACIÓ FÍSICA

FILOSOFIA

LLENGÜES ESTRANGERES

LLENGÜES CLÀSSIQUES

MÚSICA

CIÈNCIES SOCIALS

ORIENTACIÓ

TECNOLOGIA

VISUAL I PLÀSTICA

RELIGIÓ

AULA D'ACOLLIDA

MATEMÀTIQUES